Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a návrh informačního systému elektronického vzdělávání 

  Štacha, Jan
  Práce se podrobně zabývá metodikou IBM Rational Unified Process, která představuje komplexní a robustní přístup k vývoji a životnímu cyklu software. Tato metodika je velmi dobře zdokumentována a každý krok životního cyklu ...
 • Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby 

  Šarlejová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém ...
 • ERP systém pro podporu projektového plánování a řízení procesů 

  Černý, Luboš
  Práca sa zaoberá problematikou podnikových ERP systémov a projektovým manažmentom. Cieľom je navrhnúť a implementovať ERP systém pre podporu projektového plánovania a riadenia. Účelom systému je ponúknuť jednoduché a najmä ...
 • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro podporu plánování projektů ve firmě 

  Tichý, Ľuboš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie, ktorá slúži pre podporu plánovania projektov, tvorbu harmonogramov a správu ľudských zdrojov vzhľadom k plánovaniu projektov v konkrétnej spoločnosti, ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Návrh projektu výstavby nového skladovacího prostoru 

  Musil, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu na výstavbu nového skladovacího prostoru za pomoci nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky vysvětleny všechny nástroje, které jsou později využity pro zpracování ...
 • Návrh projektu výstavby větrných elektráren 

  Horák, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu projektu pro výstavbu větrných elektráren. V první části jsou definovány základní pojmy projektového managementu a také popsány některé metody, techniky a nástroje projektového ...
 • Návrh řízení výrobních projektů 

  Dulanská, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny dosavadního projektového řízení v konkrétní divizi výrobního podniku. Analýza řeší současnou situaci řízení projektů a vyhledává chyby, ke kterým dochází. Dále se zaobírá ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Deufnerová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánovaní průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Kočíbová, Markéta
  Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Jedlička, Jan
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou projektového řízení zaměřenou na plánování zdrojů projektu výstavby. Úkolem samotné práce je tedy vysvětlit jednotlivé principy a postupy, které jsou ...
 • Praktické užití cloudových systémů v projektovém managementu 

  Poustecký, Ondřej
  V této bakalářské práci se zaměříme na popis cloudových systémů a jejich využití v projektovém plánování neziskové organizace. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do cloudových systémů. Následně budou popsány ...
 • Projekt transferu výroby 

  Polášek, Marek
  Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Mlynár, Peter
  Tato práce se zabývá řízením stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem diplomové práce je popsat proces přípravy a realizace stavební zakázky. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy týkající se projektového ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Mlynár, Peter
  Tato práce se zabývá specializovanými softwary, které se používají při plánování projektů. Cílem je popsat, definovat a porovnat jednotlivé aplikace podle zvolených kritérií. Teoretická část kromě popisu softwarů vysvětluje ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identity 

  Matušů, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu při plánování projektu tvorby vizuální identity spolu s fotografováním produktů a tvorbou webové grafiky pro zadavatele. Mimo samotné plánování projektu ...