Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh na realizaci projektu ve společnosti TOROLA design s.r.o. 

  Jakimov, Jan
  Diplomová práce pojednává o analýze firemního prostředí společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě zjištěných poznatků, bude sestaven návrh a možnosti realizace projektu výroby a prodeje elektronického systému pro ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Knotková, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi ...
 • Research on the Impact of the Project Team on Selected Areas of Project Management 

  Biskupek, Artur (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: The following article consists of two parts. The basis of the first one is a literature study in the field of project team management. The paper presents cumulative information about the project ...
 • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

  Vaculová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Knotková, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem ve vybrané společnosti a následné implementaci zvolených metod a nástrojů, které hodnotí projekt z hlediska jeho předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Do obsahu ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Šuleková, Petra
  Obsahom bakalárskej práce je teoretické spracovanie metód projektového managementu, ktoré sú využité pri analýze a navrhovaní projektového plánu veľtrhu Mov’in Europe. Postup práce je rozdelený do troch častí, kde prvá ...
 • Zhodnocení projektu a návrh metodiky projektového řízení 

  Pluhař, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení – řízení činností při vývoji software. Vedle vysvětlení základních pojmů z dané oblasti, pojednává o výhodách a nevýhodách některých známých postupů, které jsou ...