Now showing items 1-14 of 14

 • 3D Dental Scanner 

  Kotek, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper is about 3D scan of plaster dental casts. The main aim of the work is a hardware and software proposition of 3D scan system for scanning of dental casts. There were used camera, projector and rotate table for ...
 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • Design přenosného dataprojektoru 

  Semrád, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je uplatnění myšlenek a nápadů k dosažení inovace a modernizace v oblasti designu přenosných dataprojektorů. Dálším cílem je ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu a schopnost ...
 • Deskové hry na interaktivním stole 

  Svoboda, Petr
  Tato práce se zaměřuje na využití principů hmatatelného uživatelského rozhraní (tangible user interface) a prostorové rozšířené reality (spatial augmented reality) ke hraní deskových her. Za tímto účelem vznikl systém ...
 • Konstrukční řešení mechanismu přepínání turistické clony projektoru světlometu automobilu 

  Škývara, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout mechanismus turistické clony, který by mohl nahradit současný mechanismus na projektoru společnosti Visteon-Autopal. Práce byla zaměřena na rešerši současně používaných řešení a především ...
 • Návrh mobilního projekčního zařízení podporující prostředí virtuální reality 

  Šooš, Marek
  Predložená práca sa zaoberá analýzou stavu a vývoja virtuálnej a rozšírenej reality. V práci podrobne opisujem výhody a nevýhody jednotlivých technológií, históriu, súčasný stav ako aj tendencie vývoja týchto technológií. ...
 • Návrh vhodné technologie digitálního světelného zdroje s vysokým rozlišením s důrazem na využití v automobilovém průmyslu 

  Machač, Petr
  Digitální světelné zdroje s vysokým rozlišením představují nový způsob komunikace automobilu s ostatními účastníky silničního provozu. Inteligentním přepínáním dálkových světel či projekcí různých výstražných nebo informačních ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Jílek, Radim
  Tato práce se zabývá analýzou studií využívajících promítané uživatelské rozhraní, návrhem aplikace, která využívá toto rozhraní. Cílem práce bylo vytvořit fungující rozhraní, které by umožňovalo simulaci deskové hry ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Vizina, Petr
  Tato práce se zabývá studií možností a použití promítaných uživatelských rozhraní, jež jsou založeny na systému kamera-projektor. Cílem je vytvoření funkční aplikace, využívající pro zobrazení uživatelského rozhraní projektor ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Tomeček, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou herního rozhraní pro dataprojektor a snímač pohybu dlaní Leap Motion. Popisuje princip mapování obrazu na objekty a různé druhy mapování a jejichy využití. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Kendra, Matej
  V této práci jsou popsána různá rozhraní určená člověku k hraní her a postupně jsou vyobrazeny modernější i běžně dostupná rozhraní. Blíže práce popisuje, jakým způsobem lze hrát hry na běžném dataprojektoru a senzorech ...
 • Vizualizace obličejové mimiky pro robotickou hlavu 

  Pospíchal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím zpětné projekce pro vizualizací mimiky sociobota. Je navržena a implementována kalibrace obrazu k zamezení deformace a změny jasu promítaného obrazu způsobenou zakřivením projekční plochy. ...
 • Zpracování dat z termokamery 

  Malík, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá měřením termokamerou s minimalizací chyb během měření. Vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a je popsána realizace zpracování dat z termokamery se zpětnou projekcí graficky upraveného ...
 • Zubní 3D skener 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je prostudování aktuálních principu 3D skenování, anatomie lidského chrupu a využití 3D skenování v oblasti stomatologie a jiných oblastní ve zdravotnictví. Další část této práce je věnována ...