Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace procesu projektování a programování stroje 

    Boček, Jaromír
    Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na ...