Now showing items 1-1 of 1

  • Financování developerských projektů 

    Konek, Ivan
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania developerských projektov. Cieľom je vypracovať návrh financovania vybraného developerského projektu. Zhodnotiť a porovnať jednotlivé možnosti a vybrať najefektívnejšie ...