Now showing items 1-10 of 10

 • Financování developerských projektů 

  Svoboda, Petr
  Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v obci 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh projektu na rekonstrukci náměstí v obci Dolní Věstonice, jež bude mít kladný vliv na podporu turistického ruchu a místního rozvoje. Při sestavení projektu je využito metodiky ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Knotková, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi ...
 • Řízení projektu otevírání zahraničních poboček 

  Merta, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení otevření pobočky ve Velké Británii rostoucí obchodní firmy. Specifikuje, jakým způsobem by se měla společnost naučit řídit projekty tohoto typu, aby se vyvarovala opakování ...
 • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

  Vaculová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...
 • Štíhlý projektový management 

  Vrba, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma štíhlého projektového managementu. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. První je věnována obecným zásadám projektového managementu. Druhá se zabývá výčtem a stručným popisem ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Knotková, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem ve vybrané společnosti a následné implementaci zvolených metod a nástrojů, které hodnotí projekt z hlediska jeho předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Do obsahu ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané organizaci 

  Mléčková, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu. Cílem je vytvoření návrhu dobročinné akce pro vybranou organizaci a současně tak vytvořit fungující předlohu, kterou lze použít pro jakoukoliv událost ...
 • Zavedení projektové kultury do firmy MoroSystems 

  Chudý, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem řízení jednotlivých životních fází projektu Zavedení projektové kultury ve společnosti MoroSystems, s.r.o. z pohledu projektového manažera. Práce vyčerpávajícím způsobem popisuje projekt ...
 • Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je „Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem“ v teoretické i praktické rovině. V teoretické části stručně vymezuji pojmy související s výběrem a vypracováním ...