Now showing items 1-5 of 5

 • Regulace přítlaku lamelových spojek dvouspojkové převodovky 

  Horák, Josef
  Diplomová práce se zabývá způsoby regulace rozjezdových spojek osobních automobilů a zejména převodovky DQ200, která má suché lamelové spojky. V úvodu práce jsou popsán princip přenosu točivého momentu spojkou a velikost ...
 • Vliv cílené modifikace topografie na elastohydrodynamické mazací filmy 

  Puchner, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu cílené modifikace topografie nekonformních třecích povrchů na utváření mazacího filmu. Utváření mazacího filmu pro různou hloubku mikro-vtisků bylo sledováno vysokorychlostní záznamovou ...
 • Vliv pneumatik na výstupní parametry traktorů 

  Kopečný, Aleš
  Diplomová práce shrnuje výsledky měření výstupních parametrů traktoru, na který byly namontovány tři různé druhy pneumatik. Měřené parametry jsou maximální tahový výkon, prokluz, měrná efektivní spotřeba paliva při maximálním ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...
 • Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů 

  Chmelař, Zdeněk
  V diplomové práci je provedena analýza současného stavu v konstrukci podvozků traktorů, dále je uvedena metodika hodnocení vlivu podvozků na tahové vlastnosti traktorů. Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy a závěru ...