Now showing items 1-3 of 3

 • Ocelová konstrukce multifunkční budovy 

  Havíř, František
  Cílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční ...
 • Statická analýza detailu kovového spoje 

  Efenberk, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...
 • Vícepodlažní administrativní budova 

  Mikulica, Adam
  Účel diplomové práce byl návrh nosné konstrukce administrativní budovy. Budova je situována v Brně. Půdorysné rozměry budovy jsou 42,0x42,0 m. Budova má 8 podlaží. Statický výpočet nosné konstrukce byl vypracován ve dvou ...