Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nástroje pro výrobu prolisů 

    Hejna, Jaroslav
    Práce předkládá návrh nástroje na výrobu prolisů do dílce dna zemědělského sila z materiálu Dx51D. V rešeršní části jsou rozebrány technologie, které se při prolisování využívají, stříhání a tažení. Následující kapitola ...
  • Výroba součásti plošným tvářením 

    Nutilová, Marcela
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S420MC stříháním, ohýbáním a lisováním. Na základě literární studie ...