Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování dynamiky letu 

    Resl, Ondřej
    Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
  • Matematické modelování soustav s proměnnou hmotností 

    Moravec, Prokop
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním soustav s proměnnou hmotností a to především popsáním letu rakety při různých typech hladkého přistání. Výsledkem práce je vedle teoretické stránky daného problému ...