Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza marketingových aktivit a návrh na jejich změnu ve vybraném podniku 

  Němcová, Marie
  Cílem diplomové práce je provést marketingové analýzy společnosti WELLE J.N.K. s.r.o. a následně navrhnout změny v marketingové komunikační strategii a tím zajistit další rozvoj firmy. Důraz byl kladen na analýzu současného ...
 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Komunikační mix podniku 

  Švecová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti DS. Hrabal s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem cukrářských výrobků. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie produktu 

  Přichystalová, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikační strategie svatebního salonu La Queen. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení dané problematiky. Ve druhé části práce je ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Tučková, Alena
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Kilion, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhá část se zabývá analýzou současné situace firmy a jejího okolí. Na základě ...
 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu 

  Švecová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány ...
 • Marketingové aktivity sportovní organizace 

  Trčková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře Fischer, a.s. 

  Burdová, Lucie
  Bakalářská práce se orientuje především na rozbor marketingového mixu cestovní kanceláře Fischer, a.s., která se zabývá prodejem zájezdů včetně širokého spektra doprovodných exkluzivních služeb. Tato práce je zaměřena na ...
 • Marketingový mix podniku 

  Řezníček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti. Práce je rozdělena do tří částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které souvisí ...
 • Marketingový mix společnosti DATO-FOREST s.r.o. 

  Hamadová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu marketingového mixu společnosti DATO-FOREST s.r.o. pomocí vybraných analýz. Na základě výsledků těchto analýz budou navrhnuta řešení, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Marketingový mix společnosti Senergos, a.s. 

  Doležalová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Senergos, a.s. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor ...
 • Návrh marketingové komunikace pro společnost TKTD S.R.O. 

  Šimko, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej komunikácie vybraných podnikateľských aktivít spoločnosti TKTD s.r.o., ktorými sú poskytovanie služieb autoumyvárne, pneuservisu a autoservisu. Práca je rozdelená na tri ...
 • Rozvoj komunikačního mixu obchodní firmy 

  Košnarová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhu marketingové podpory prodeje pro společnost Auto RS, v. o. s., která se specializuje na prodej autodílů pro všechny typy vozidel, distribuci příslušenství a distribuci pohonných ...