Now showing items 1-3 of 3

 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti 

  Nykel, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty ...