Now showing items 1-2 of 2

  • Pomůcka pro korektury textů 

    Zatloukal, Jakub
    Cílem práce bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která by umožňovala vpisování korekturních znamének, poznámek a dalších informací do elektronického dokumentu. Rozhraní této aplikace mělo být dostatečně intuitivní a jednoduché ...
  • Software pro korektury textů 

    Kadlčíková, Hana
    Cílem práce bylo navrhnout a realizovat uživatelsky přívětivou aplikaci speciálně pro tvorbu korektur textů podobným způsobem jako při opravování na papíru. Výsledkem je aplikace, která mimo jiné nabízí korekturní značky ...