Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Šimo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na postupy pre vytvorenie a propagáciu elektronického obchodu. V práci je spracovaný prehľad marketingových kanálov, ktoré môžu byť použité pre zviditeľnenie elektronického obchodu u zákazníkov. ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Guštafíková, Michaela
  Táto diplomová práca sa zameriava na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie a odporúčaní pre spoločnosť Petit Press, a.s., ktorá vlastní zľavový agregátor Zľavy.sme.sk.. Prvá časť práce popisuje jednotlivé ciele práce. ...
 • Marketingové strategie globálních IT korporací 

  Mikula, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je popis a analýza marketingových stratégií vybraných nadnárodných spoločností pôsobiacich v informačných technológiách. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých marketingových stratégiách firiem, ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Dekýš, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov.
 • Návrh marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia 

  Oríšek, Peter
  Diplomová práca popisuje postup pri vytváraní návrhu marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia – Freya creative s r.o. V práci je analyzovaný súčasný stav vo firme a konkurencia. ...
 • Návrh marketingového mixu distribútora činelov 

  Dubnický, Marek
  Táto diplomová práca slúži ako podklad pri uskutočnení zmien v oblasti marketingového mixu pre spoločnosť BTR Group s.r.o., ktorá sa zameriava na distribúciu ručne vyrábaných činelov z Turecka. Výsledkom práce budú návrhy ...
 • Návrh změn komunikačního mixu konkrétní cestovní kanceláře 

  Šenková, Michaela
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu marketingovej situácie cestovnej kancelárie BUBO travel agency, s.r.o. Pomocou analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia je vyhodnotený komunikačný mix tejto ...
 • Podnikatelský plán pro firmu KriVer, s.r.o. 

  Chalásová, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením novej podnikatežskej činnosti vo firme. Práca stanovuje pre novú podnikatežskú činnosť podnikatežský plán s najlepšie zvolenou marketingovou stratégiou, čím chce zvýšiť prosperitu firmy.