Now showing items 1-20 of 21

 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Komunikační mix podniku 

  Švecová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti DS. Hrabal s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem cukrářských výrobků. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy ...
 • Komunikační strategie 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce Komunikační strategie firmy je analýza marketingové komunikace u firmy Marks & Spencer. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Komunikační strategie produktu 

  Přichystalová, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikační strategie svatebního salonu La Queen. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení dané problematiky. Ve druhé části práce je ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Paděra, Lukáš
  Marketing a propagace jsou v dnešní době zcela běžnými prvky jak pro širokou veřejnost, tak pro samotné podnikatelské subjekty. Nelze si představit firmu ani organizaci, která by marketing v jakékoli podobě nevyužívala. ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Tučková, Alena
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Kilion, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhá část se zabývá analýzou současné situace firmy a jejího okolí. Na základě ...
 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu 

  Švecová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány ...
 • Marketingové aktivity sportovní organizace 

  Trčková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových ...
 • Marketingový mix CAFFE PARK Slovaňák 

  Mrázová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu kavárny CAFFE PARK Slovaňák v Králově poli. Podnik je zaměřený na gastronomii, jeho hlavním prodejním artiklem je káva a její doplňky. Základní pojmy související ...
 • Marketingový mix podniku 

  Řezníček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti. Práce je rozdělena do tří částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které souvisí ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Motyčková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu společnosti Nitara s.r.o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsán marketing, analýza konkurence, marketingový mix a nástroje komunikačního ...
 • Marketingový mix společnosti DATO-FOREST s.r.o. 

  Hamadová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu marketingového mixu společnosti DATO-FOREST s.r.o. pomocí vybraných analýz. Na základě výsledků těchto analýz budou navrhnuta řešení, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Marketingový mix společnosti Senergos, a.s. 

  Doležalová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Senergos, a.s. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Majerová, Oldřiška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace stávajícího marketingového mixu v Cukrárně u Bílků. Na základě vybraných marketingových analýz je podán návrh na úpravu marketingového mixu, prostřednictvím něhož se ...
 • Návrh rozvoje marketingových aktivit realitní kanceláře 

  Jiráková, Hana
  Diplomová práce se zabývá marketingem ve vybrané realitní společnosti. Úkolem je analyzovat dosavadní stav marketingových aktivit a na základě získaných informací navrhnout opatření ke zlepšení využití marketingových ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Chladný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nového podniku nabízejícího služby v oboru účetnictví. Na teoretickou část práce navazuje zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí, zakončené ...
 • Rozvoj komunikačního mixu obchodní firmy 

  Košnarová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhu marketingové podpory prodeje pro společnost Auto RS, v. o. s., která se specializuje na prodej autodílů pro všechny typy vozidel, distribuci příslušenství a distribuci pohonných ...