Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Mičánek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou fungujícího internetového obchodu společnosti VYPA,s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, podrobně zkoumá současné postavení, přehlednost, návštěvnost a kvalitu současného internetového obchodu ...
 • Comparative Evaluation of UMTS, WLAN, BWA, MBWA, and UWB Systems 

  Ledl, P.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  UMTS, WLAN, BWA and UWB systems are compared in this paper. The comparative analysis covers system capacity, QoS, and radiowave propagation.
 • Empirical Modeling of Ducting Effects on a Mobile Microwave Link Over a Sea Surface 

  Yee Hui Lee; Yu Song Meng (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  In this paper, signal enhancement due to the ducts over a sea surface is experimentally investigated and modeled. The investigation is carried out through the study of air-to-ground mobile microwave links over a tropical ...
 • Generator of Time Series of Rain Attenuation: Results of Parameter Extraction 

  Grabner, M.; Fiebig, U.-C.; Kvicera, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  Rain attenuation has a significant impact on the availability of millimeter wave communication systems. In order to dynamically simulate such radio systems, several generators of artificial time series of rain attenuation ...
 • Hardwarový MISO emulátor pro únikové kanály 

  Rez, Jan
  Tato práce se věnuje studii možností řešení hardwarového MISO emulátoru únikových kanálů a následným návrhem experimentálního zařízení. Teoretická část práce začíná popisem teorie šíření elektromagnetických vln v různých ...
 • Komunikační mix společnosti Cormen s.r.o. 

  Kutalová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Komunikační mix stavební firmy 

  Zela, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii komunikačního mixu, v druhé části analyzuji současnou propagaci společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Koncept a implementace elektronického obchodu pro oblast dentálních implantátů 

  Kreisler, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konceptem internetových stránek s vlastním e-shopem pro společnost vyrábějící dentální implantáty a cílenou internetovou propagací na odborné lékaře podle trendů poslední doby.
 • Marketing stavební společnosti 

  Zela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Bouchalíková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně marketingových činností firmy. Obsahuje zjištění současného stavu zemědělské firmy a návrhy ke zvýšení účinnosti marketingových nástrojů, které povedou k upevnění postavení na trhu.
 • Marketingový mix společnosti 

  Konečná, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu firmy. Je v ní řešen marketingový mix a firmou nabízené výrobky a služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, zejména v oblasti marketingové komunikace, ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této diplomové práce je problematika marketingu společnosti. Je v ní obsaženo řešení marketingového mixu podniku a identifikace výrobků a služeb. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, zejména ...
 • Marketingový mix společnosti Cukrárna Romance 

  Vašek, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Cukrárna Romance. Teoretická část se věnuje teoretickým poznatkům marketingového mixu a jeho jednotlivým koncepcím. Praktická část obsahuje zhodnocení ...
 • Marketingový mix vybraného vinařství 

  Sukup, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem vinařství Víno Botur. Stěžejními body práce jsou analýza a rozvoj marketingového mixu. Návrhová část se poté zaměřuje na konkrétní návrhy, které vychází z provedených analýz.
 • Model elektronického obchodu a jeho marketingové strategie 

  Pawlas, Michal
  Obsahem práce je vytvoření elektronického obchodu pro firmu Dagen, s.r.o. na doméně Skutrymoto.cz. Předmětem prodeje jsou skútry, čtyřkolky, motorky a moto příslušenství. E-shop je vytvořen pomocí open source systému ...
 • Model internetového obchodu se sanitární technikou 

  Pavlů, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh modelu internetového obchodu se sanitární technikou. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s touto formou obchodování spojená. Práce popisuje vybrané moduly a funkce ...
 • Moderní internetové poradenství 

  Šmídová, Zdeňka
  V současné době se nakupování po internetu stalo běžnou realitou. Snaha o zdokonalení služeb je často limitována neznalostí zákazníků. Cílem této práce je ukázat možnosti využití internetového poradenství v oboru pojištění. ...
 • Nástroje komunikačního mixu pro podniky zabývající se vlasovou kosmetikou 

  Mikulová, Monika
  Tato práce se zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu, které se v praxi vyskytují a využívají. První část přibližuje průběh komunikace a rozebírá jednotlivé druhy komunikačního mixu. Poukazuje i na nově se objevující ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Pawlas, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení internetového obchodu, zlepšení internetové prezentace a návrh e-markatingu pro firmu Dagen, s.r.o. Na základě provedené analýzy současného stavu v dané firmě byl proveden návrh na ...