Now showing items 1-2 of 2

  • Accuracy Assessment and Cross-Validation of LPWAN Propagation Models in Urban Scenarios 

    Štůsek, Martin; Moltchanov, Dmitri; Mašek, Pavel; Mikhaylov, Konstantin; Zeman, Otto; Roubíček, Martin; Koucheryavy, Yevgeni; Hošek, Jiří (IEEE, 2020-08-12)
    With the proliferation of machine-to-machine (M2M) communication in the course of the last decade, the importance of low-power wide-area network (LPWAN) technologies intensifies. However, the abundance of accurate propagation ...
  • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

    Julínek, Pavel
    Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...