Now showing items 1-12 of 12

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Hodnocení životnosti kompozitních konstrukcí 

  Mihalides, Dušan
  Dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. Poskytuje komplexný prehľad problematiky na základe zhodnotenia súčasného stavu. Hlavným cieľom práce je navrhnutie metodiky hodnotenia ...
 • Letecké motory do konce druhé světové války 

  Falta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá letadlovými pístovými motory do konce 2. světové války. Mapuje známé, nejpoužívanější i netradiční typy motorů dle časové osy. Z počátku pojednává o historii letectví a o prvním použití pístových ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. ...
 • Návrh letounu pro vlekání a základní akrobacii 

  Loutocký, Jiří
  Tato diplomová práce řeší koncepční návrh letounu pro vlekání a provádění základní akrobacie. Letoun je navržen dle předpisu CS-23. První část práce řeší koncepční návrh. Přesněji možné koncepce a výběr nejlepší z nich na ...
 • Návrh sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky 

  Dítě, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky. Na zá-kladě teoretických poznatků, a především podrobné analýzy již existujících sklopných vrtu-lí, byl vytvořen návrh sklopné vrtule. Tato ...
 • Optimalizace vrtulí pro bezpilotní prostředky s uvážením hlučnosti 

  Ecler, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací vrtulí s cílem snížení jejich hlučnosti. Na základě měření hluku sériových vrtulí byly zhodnoceny hlavní zdroje hluku vrtulí. Následnými 2D simulacemi proudění na jednotlivých ...
 • Pístové motory letadel 

  Nepraš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem pístových motorů letadel. Pozornost je věnována známým, netradičním nebo jinak zajímavým konstrukcím pístových leteckých motorů převážně z období druhé světové války. Před samotným ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků 

  Dítě, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, konkrétně rozšířením podnikatelského portfolia. Tímto rozšiřujícím produktem by mělo být rychloupínací zařízení, které slouží k rychlé instalaci a demontáži vrtulí na ...
 • Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky. 

  Zakopal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky UL260i pro letoun M-2 Skaut na základě předpisů CS-VLA a LSA. Dělí se na analýzu návrhových podmínek, určení faktorů ovlivňujících geometrii lože, vlastní pevnostní ...
 • Rozbor koncepcí multirotorových bezpilotních prostředků 

  Zeman, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout multicopter s velmi vysokou výdrží ve vzduchu v porovnání s běžně dosahovanými výkony. Začátek je věnován popisu běžně užívaných termínů a komponent u multicopterů s MTOW do 20 kg. ...