Now showing items 1-2 of 2

  • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

    Krvač, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...
  • Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva 

    Brtníková, Tereza
    V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky ...