Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti regenerace brownfield 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této diplomové práce je analýza možností regenerace brownfield a hledání nejvýhodnější varianty pro realizaci regenerace. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde je objasněna problematika brownfieldů ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů 

  Šoula, Michal
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za totální škodu vzniklou pádem stromu při vichřici na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. V teoretické části jsou řešeny základní pojmy z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Audová, Petra
  Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě ...