Now showing items 1-10 of 10

 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Šímová, Jana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout městský polyfunkční dům v proluce na ulici Křížová. Proluka se nachází na okraji Mendlova náměstí, důležitého dopravního uzlu města Brna. Prostorové i koncepční řešení domu vychází z ...
 • Moderní způsoby montáže mikroelektronických a elektronických modulů 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly. Obsahuje výčet základních organických a anorganických substrátů, definici termomechanického namáhání, popis současných způsobů montáže ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Průšková, Kristýna
  Zadáním diplomové práce bylo zpracovat území kasáren Černých Polí v Brně. V rámci práce jsem se snažila oživit a otevřít řešené území městu a lidem a napojit se tak na okolní zástavbu. Řešené území jsem si rozšířila o ...
 • Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink 

  Špaček, Marek
  Tématem mé bakalářské práce je propojení PC a PLC pomoci průmyslové sítě Ethernet Powerlink. Práce popisuje základní princip Powerlink sítě a možnost připojení obyčejného počítače tak, aby splňoval dané normy komunikačního ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Haraštová, Nela
  Zadáním diplomové práce bylo zpracovat území bývalého areálu textilního podniku v Náchodě - Tepny. V rámci práce jsem se snažila navrhnout živé pokračování historického jádra Náchoda a napojit novou čtvrť na sídliště Plhov. ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Zelenková, Jitka
  Projekt řeší návrh malého vinařství rodinného typu na pozemku v blízkosti obce Strachotín, na břehu Novomlýnských nádrží. Pozemek o rozloze 35,9ha se rozléhá od nábřeží přes terénní zlom vysoký cca 30 metrů až po vinice ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Škarková, Kateřina
  Na podstavci menzy a sportovního centra je posazen objem studentského bydlení. Ve vnitrobloku vzniká dvůr krytý ze strany ulice hmotou budovy. Schodišti je vytvořeno propojení a průhled severojižním směrem přes řešené ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pohůnek, Jakub
  Komunikace mezi lidmi je velmi důležitá,dnešní doba ale nabízí i jiné druhy komunikace,při kterých nedochází k bezprostřednímu kontaktu. Architekt má jedinečnou možnost vytvořit takové podmínky,aby se lidé potkávali a ...
 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR S NÁBŘEŽÍM 

  Sýkora, Vlastimil
  Přestavba území v centrální městské zóně. Návrh veřejného městského prostoru včetně nových objektů restauračního provozu, městské tržnice a konverze objektu tiskárny. Objekty a plochy budou obsahovat všechny potřebné funkce ...
 • Zabezpečovací systém RD - modul vzdáleného přístupu 

  Šarda, Petr
  Práce se zabývá návrhem modulu vzdáleného přístupu pro Elektrické zabezpečovací systémy(EZS). Při návrhu se vychází z platných norem, které se vztahují na tvorbu Elektrických zabezpečovacích systémů. Obsahuje návrh propojení ...