Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Poláková, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace a na rozbor výkonnosti vybraného podniku. V diplomové práci jsou aplikovány metody finanční analýzy a pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty včetně identifikace ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Hanáková, Lenka
  Diplomová práce aplikuje metody finanční analýzy na vybrané firmě a navrhuje doporučení, která pomohou zjištěné problémové oblasti odstranit nebo zmírnit jejich dopad.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vrabcová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku JAN ŠMOLÍK, s.r.o. v letech 2004 až 2008, a to na základě vybraných metod finanční analýzy. Z výsledků jednotlivých analýz jsou vyvozeny určité závěry a navrhnuta ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zimčíková, Eva
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Blahynka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti BMB, spol. s.r.o. v období 2005 - 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klobásová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti CZ PROJEKT, s. r. o. v období let 2005 až 2010 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je navrhnout možná řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nevřivá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem finanční a ekonomické situace firmy StavMaChem, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu jsou použity firemní data z období let 2000 až 2006. Ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Milion, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EISBERG, a.s. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bayer, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku. K ohodnocení se používají některé metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Václavíková, Tereza
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku Spojené kartáčovny, a. s. v Pelhřimově za roky 2007 - 2010. Výsledky hodnocení se opírají o metody a ukazatele finanční analýzy, a na základě těchto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šterc, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy SMOKI Technik, s. r. o. v období let 2007 – 2009 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kuchyňková, Petra
  Cílem této diplomové práce je hodnocení finanční situace společnosti Národní stavební centrum, s.r.o. v období 2006-2009, pomocí metod finanční analýzy. Ze zjištěných výsledků jednotlivých ukazatelů bude provedeno vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bazalová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti FATRA, a. s. v období let 2006 až 2010 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Blahoušková, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti NEKR SERVIS s. r.o. v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Kromě finanční analýzy je provedena i SWOT analýza, která určuje silné a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jančálek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Florková, Alexandra
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku s.r.o. v období 2007-2010 za pomoci metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení.
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Cabák, Erik
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. v období let 2013 až 2017. Práce je rozdělena do tří kapitol. První část se věnuje teoretickým východiskům práce. Další kapitola ...