Now showing items 1-1 of 1

  • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

    Gruník, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...