Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Gelnarová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné úrovně spokojenosti zákazníků s výrobky a službami, protože spokojení zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost společnosti. Analýza spokojenosti ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Tato bakalářská práce provádí analýzu firmy AMARON s.r.o. v období let 2006 až 2008 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy SWOT. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé 

  Michalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé a následným vyhodnocením tohoto výzkumu na základě dotazníkového řešení. Důležitou součástí práce jsou také návrhy a doporučení, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bohačiak, František
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2002 až 2009 pomocou vybraných ukazateľov finančnej analýzy a analýzou okolia. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Mišurec, Libor
  Ve své bakalářské práci budu řešit řízení průběhu zakázky podnikem. Tohle téma jsem se rozhodl zpracovávat v konkrétní firmě, která mi poskytla podklady, na základě kterých jsem celou situaci popsal. Zejména se zaměřím na ...