Now showing items 1-5 of 5

 • Domeček plný koleček 

  Nárožný, Jakub
  Dvoupodlažní rodinný dům, který je komunikačně spojen venkovním ocelovým schodištěm. První nadzemní podlaží je tvořeno prodejní místností jízdních kol, pracovnou, servisem, hygienickým a technickým zařízením. Hlavní vstup ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby objektu CEITEC 

  Mezuláníková, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je příprava a realizace horní hrubé stavby Výzkumného střediska VUT CEITEC v Technologickém parku. Objekt má 2 nadzemní podlaží. Stěny, sloupy a stropy jsou monolitické, doplněné keramickým ...
 • Společenské centrum s obchody v Třebíči 

  Plecitý, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu objektu společenského centra s obchody ve městě Třebíč a současně o zpracování dokumentace pro provedení této stavby. Stavba je umístěna v městské části Borovina. V objektu se nachází ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Stavebně technologický projekt Aquacentra Kouhoutovice 

  Bartoň, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Aquacentra Kohoutovice. Práce obsahuje technologický předpis pro provádění kompaktního obvodového pláště bazénové haly včetně nosné konstrukce, posouzení dopravních ...