Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu 

  Vašíčková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti primárních emisí akcií tzv. IPO - Initial Public Offering na českém kapitálovém trhu. Teoretická část práce se zabývá především vymezením základních pojmů a problematikou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubant, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sestavení podnikatelského záměru pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se zaměřením na detailní propracování všech jeho nezbytných náležitostí. Cílem této diplomové práce je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vítek, Kamil
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz kavárny. Práce je tvořena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definované pojmy podnikatelský ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čep, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vypracovat podnikatelský plán který je zaměřen na „znovuoživení“ diskotéky v obci Libina, zpracovat analýzu současného stavu, navrhnout takové změny které by zajistily zlepšení konkurenčního postavení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škarková, Zuzana
  Obsahem této diplomové práce je tvorba konkrétního projektu rozvoje vybraného podnikatelského subjektu, kterým je informační centrum Turista z Pece pod Sněžkou. Součástí práce jsou také vhodné postupy a metody použité při ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hruška, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr na zavedení nové investice do Střední školy řemesel v Třebíči. Práci tvoří teoretické uvedení do problematiky a přípravy podnikatelského záměru. Praktickou část ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Skřivánková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o založení cestovní kanceláře v oblasti Jihomoravského kraje za účelem zajišťování i poskytování služeb a informací pro zákazníky. Podnikatelský záměr se skládá z pěti částí, kde v úvodní části ...
 • Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop 

  Šťastný, Jan
  Cílem diplomové práce je založení kamenného obchodu (nízkonákladové výdejny) v návaznosti na již existující elektronický obchod. Práce se bude zabývat analýzou demografických údajů obyvatelstva, trhem (nabídkou/poptávkou), ...
 • Podnikatelský záměr – Přesouvání výroby společnosti HAVLIK OPAL, s.r.o 

  Čepara, Jan
  Má diplomová práce navrhuje vhodnou variantu přesunutí výroby pro společnost Havlík Opal s.r.o. Tento krok by měl splňovat požadavky firmy na snížení nákladů, vytvoření úspor, modernizaci technologií, automatizace výroby ...
 • Podnikatelský záměr-založení squashového centra 

  Krbová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Svoboda, Petr
  Příprava projektu podniku pro financování pomocí Strukturálních fondů EU Jednou z mála centrálně administrovaných možností, jak pomoci tuzemské firmě obstát ve velmi tvrdém boji na trhu, je využití finančních prostředků ...