Now showing items 1-2 of 2

  • Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení 

    Novotný, Lukáš
    Rentgenová výpočetní tomografie je v současné době nenahraditelný medicínský diagnostický systém. Kvantitativní hodnocení kvality jejího procesu zobrazení je každodenně využívaná rutina nepostradatelná pro bezchybný chod ...
  • Rekonstrukce obrazů z projekcí 

    Gargulák, Dušan
    Tato semestrální práce pojednává o principu rekonstrukce obrazů z projekcí, na kterém jsou založeny moderní metody RTG výpočetní tomografie (CT RTG). Text práce se zaměřuje především na metodu prosté zpětné projekce a ...