Now showing items 1-1 of 1

  • Využití automatizace v domácnosti při manipulaci s doklady 

    Němeček, Ladislav
    Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využitím automatizace při manipulaci a zpracování různých druhů dokladů v domácnosti. Popisuje současný stav manipulace a zpracování fyzických a digitálních dokumentů. Uvádí nevýhody ...