Now showing items 1-2 of 2

  • Correlation and Spiral Microscopy using a Spatial Light Modulation 

    Bouchal, Petr
    Dizertační práce je uceleným shrnutím výsledků dosažených v průběhu doktorského studia. V úvodní části práce je představena motivace, odborné a technické zázemí a grantová podpora realizovaného výzkumu. Popsány jsou také ...
  • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

    Bouchal, Petr
    Diplomová práce se zabývá studiem Fresnelovy nekoherentní korelační holografie, v literatuře známé pod akronymem FINCH (Fresnel Incoherent Correlation Holography). Princip metody umožňuje vytvoření holografického korelačního ...