Now showing items 1-8 of 8

 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Hlaváčková, Soňa
  Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Spurná, Tereza
  Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem Intenzivního domu v Brně, městské čtvrti Veveří. Nová stavební struktura s vysokou hustotou zástavby se nachází v místě současného brownfieldu, bývalého vojenského areálu ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém kontextu. 

  Skoupilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné sídelní struktury v Náměšti nad Oslavou. Konkrétně v její jihovýchodní části, mezi rybníkem Rathan a přehradou Vícenický žleb. Jedná se urbanistickou studii, která se snaží ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Neklapilová, Petra
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii na území Červeného kopce, konkrétně v části území Stráň. Jde o lokalitu vedenou jako brownfield Kohnova cihelna. Návrh si klade za cíl využít maximálně potenciál této lokality, ...
 • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

  Tománková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy radnice pro městskou část Brno-sever. Radnice je navržena v místě současných kasáren a předcházelo jí urbanistické řešení celého areálu. Radnice jako nové centrum čtvrti je ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Kratochvilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá dostavbou a aktivací území v návaznosti na historické centrum města Kyjov. Součástí návrhu je práce se stávajícím městským brownfieldem a rozsáhlým parkem, který tvoří téměř polovinu řešeného ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Michalíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Froňková, Dominika
  Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, ...