Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní protéza dolní končetiny 

    Bulva, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá studiem aktuálního stavu vývoje aktivních protéz dolní končetiny a věnuje se zejména vlastnímu návrhu aktivní protézy. Úvod práce se věnuje anatomii dolní končetiny a stručně popisuje cyklus ...
  • Deformačně-napěťová analýza protézy dolní končetiny 

    Musilová, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá protézou dolní končetiny. Cílem první části je deformačně-napěťová analýza transtibiální protézy, která je uvažována bez protetického lůžka a bez protetického pěnového chodidla. Analýza je ...