Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

    Kovář, Zdeněk
    Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...