Now showing items 1-4 of 4

 • Adelheid chov koní 

  Dvořáková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby chovu koní Adelheid ve Vrchní Orlici. Obec Vrchní Orlice spadá do katastrálního území Bartošovice v Orlických horách. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické ...
 • Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod 

  Pošmura, Marek
  Diplomové práce nese název „Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod“. Prvním úkolem je ocenění pěti rodinných domů. Pro ocenění se využije tří metod: nákladová metoda ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Zemánek, Pavel
  Architektonická studie se zabývá návrhem Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Návrh pracuje s myšlenkou propojení s okolní přírodou, reaguje na svažitý terén a snaží se naplnit obsáhlý stavební program. ...
 • Vliv specifických lokalit na cenu rodinného domu 

  Kormanová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá vlivem specifických lokalit na cenu rodinného domu. Úvodní část se věnuje definování základních pojmů práce a charakteristice specifických lokalit v rámci České republiky. Aplikační část otevírá ...