Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza nástrojů pro zobrazování struktury proteinů 

  Klemšová, Jarmila
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů pro prohlížení struktury proteinů. Pojednává o struktuře proteinů, databázích stuktur proteinů a formátu dat v nich uložených. Dále popisuje vybrané prohlížecí nástroje a skripty pro ...
 • Analýza nízkomolekulárních proteinů metodou SDS-PAGE v ječmeni během sladování 

  Myslivcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s ...
 • Analýza vybraných obsahových látek v extraktu z bezových větviček 

  Škeřík, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek pro separaci proteinů obsažených ve větvičkách bezu černého (Sambucus nigra L.) technikou RP-HPLC. Měření probíhalo na HPLC systému s UV-VIS detektorem. Byla použita ...
 • Analýza vybraných odrůd českého česneku 

  Fähnrichová, Nikola
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu vybraných odrůd českého česneku a pro porovnání i dvou odrůd ze zahraničí. Pro určení obsahu hlavního aromatického prekurzoru alliinu a sacharidů byla použita vysokoúčinná ...
 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Degradace biomateriálů v modelovém fyziologickém prostředí 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené práce je studium degradace vybraných modifikovaných bílkovinných materiálů a optimalizace metod použitelných pro sledování změn koncentrace proteinů ve vzorcích podléhajících proteolytické degradaci. V ...
 • Doplňky stravy s adaptogenními účinky 

  Izraelová, Alexandra
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout recepturu doplňku stravy s adaptogenními účinky, výroba, a následná analýza (proteiny, lipidy, sacharidy), která vedla ke stanovení energetické hodnoty preparátu. Adaptogenní účinky ...
 • The Effect of Kinematic Conditions and Synovial Fluid Composition on the Frictional Behaviour of Materials for Artificial Joints 

  Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-05-10)
  The paper introduces an experimental investigation of frictional behaviour of materials used for joint replacements. The measurements were performed using a ball-on-disc tribometer, while four material combinations were ...
 • Komprese DNA sekvencí 

  Friedrich, Tomáš
  Vzrůstající objem biologických dat vyžaduje hledání nových způsobů uložení těchto dat v genetických bankách. Cílem této práce je navržení a implementace nového algoritmu pro kompresi DNA sekvencí, který je založen na ...
 • Metody predikce sekundární struktury proteinů 

  Hoštáková, Nina
  Zkoumání proteinových struktur má klíčový význam při zjišťování způsobů působení bílkovin v organizmu. Práce zpracovává problematiku 1D, 2D a 3D struktur, do kterých se proteiny v prostoru uspořádavají. Důraz je kladen na ...
 • Nutriční přínos cvrččí mouky 

  Šťastná, Martina
  Jedlý hmyz je už niekoľko desaťročí súčasťou jedálničku obyvateľstva mnohých krajín na celej zemi. Vo vyspelých krajinách Európy sa stáva čoraz viac populárnym najmä vďaka obsahu nutrične významných látok. Teoretická časť ...
 • Rotamer Dynamics: Analysis of Rotamers in Molecular Dynamics Simulations of Proteins 

  Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (Elsevier, 2019-06-04)
  Given by chi torsional angles, rotamers describe the side-chain conformations of amino acid residues in a protein based on the rotational isomers (hence the word rotamer). Constructed rotamer libraries, based on either ...
 • Sledování stability výrobního procesu piva 

  Tichá, Anna
  Bakalářská práce se zabývá analýzou 3 šarží piva z Akciového pivovaru Dalešice a.s.. Analyzovaným vzorkem byla Dalešická jedenáctka – světlý ležák 11%, který byl odebrán přímo z ležáckých tanků v pivovaře. V jednotlivých ...
 • Srovnání růstu a produktivity autotrofních řas a karotenogenních kvasinek 

  Kouřilová, Xenie
  Předložená práce představuje srovnání růstu a produktivity karotenogenních kvasinek Rhodotorula aurantiaca a Xanthophyllomyces dendrorhous a autotrofních řas Chlamydomonas reinhardtii a Chlorella vulgaris za různých ...
 • Stanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivu 

  Dostálová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá analýzami 65 různých piv se zaměřením na nalezení rozdílů mezi českými výčepními pivy, českými ležáky, českými speciálními pivy a zahraničními pivy. U českých piv byly porovnány výsledky analýz ...
 • Stanovení základních chemických parametrů přírodních sýrů 

  Školová, Dominika
  Cílem této práce bylo stanovit základní chemické parametry přírodních sýrů, konkrétně sýrů typu Camembert (sýr s bílou plísní na povrchu) a Ementál (sýr s vysokodohřívanou sýřeninou). Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny v ...
 • Stanovení základních nutričních parametrů v jedlém hmyzu 

  Korček, Jakub
  V tejto bakalárskej práci je diskutovaný nutričný význam vybraných druhov hmyzu. Analyzované vzorky boli červy, cvrčkovia a kobylky. Analyzované parametre boli: celkový dusík, hrubá bielkovina, celkové lipidy a obsah ...
 • Studium stability biopolymerů pomocí technik rozptylu světla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Stabilita vybraných biopolymerů (popř. jednoduchých sacharidů a aminokyselin) byla studována pomocí metod rozptylu světla. Vzorky byly připravovány rozpuštěním dané látky v demineralizované vodě, popř. ve zředěné kyselině ...
 • Studium vlivu proteinů na stabilitu pivní pěny 

  Benda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proteinů, fenolických látek, hořkosti a vybraných kationtů kovu na stabilitu pivní pěny. V teoretické části je popsána pěna z fyzikálního hlediska, stabilita pivní pěny a způsoby ...
 • Studium vybraných aktivních látek v českém pivu 

  Pařilová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických i dalších aktivních látek u 22 různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na nalezení rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část popisuje kromě ...