Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybraných vlastností vodorovného dopravního značení 

  Šašinková, Daniela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vybraných vlastností vodorovného dopravního značení (VDZ). Z hlediska protismykových vlastností jsou provedena měření ke zjištění součinitele podélného tření, součinitele ...
 • Asfaltocementový beton 

  Hruška, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím vrstvy asfaltocementového betonu do vozovek pozemních komunikací, popisuje její základní vlastnosti a objasňuje stav současné platné legislativy. Dále se věnuje laboratornímu návrhu ...
 • Studium vlivu složení betonu na obrusnost povrchů 

  Hoško, Marek
  Práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se ztrátě protismykových vlastností vozovek, která je způsobena obrusem povrchu. Dále pak uvádí souvislosti mezi typy hrubého kameniva a objemu cementového tmele ...
 • Vyhodnocení vážných dopravních nehod 

  Nekulová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení vlivu proměnných parametrů povrchových vlastností vozovek pozemních komunikací, a to protismykových vlastností a podélných nerovností povrchu vozovky, na vznik dopravních nehod se ...