Now showing items 1-2 of 2

  • Jednostupňová parní turbína 

    Susna, David
    Bakalářská práce se zabývá návrhem protitlakové jednostupňové parní turbíny. Tato turbína je navržena pro zpracování technologické páry v chemickém závodě. Cílem práce je navrhnout turbínu využívající co nejvíce energie ...
  • Kogenerační zdroj 

    Jančok, Lukáš
    V diplomové práci je krok po kroce vypracováno řešení zabezpečení energetického zdroje pro typické město v Sibiřské oblasti. Data, která tvoří zadání, byla získána od zákazníka pomocí dotazníku, protože pro nás oblast v ...