Now showing items 1-20 of 21

 • Koš nárazníku vagonu 

  Řezáč, Patrik
  Projekt diplomové práce se zabývá vypracováním návrhu technologického postupu výroby koše nárazníku vagonu objemovým tvářením za tepla. Matriálem pro výrobu je zvolena ocel S235JR (11375). Součástí práce jsou technologické ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Perspektivy objemového tváření za studena 

  Garguláková, Lucie
  Práce obsahuje procesy technologie objemového tváření za studena. Je zde uvedeno využití různých metod a popis jednotlivých tvářecích operací doložených názornými obrázky. Dále jsou zde uvedeny některé typy materiálu, které ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Technologie protlačování 

  Cháma, Jakub
  Práce se zabývá zpracováním literární studie technologií protlačování jako studijního textu. Popsány jsou zde základní principy technologie, rozdělení metod, použité materiály, stroje a nástroje a oblasti použití. Hlavním ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Výroba čepu 

  Pátek, Martin
  V této práci byl navržen technologický postup výroby protlačku. Jako materiál byla zvolena nízkolegovaná, konstrukční ocel 27MnCrB7-2. Z rozboru vhodných metod výroby byla vybrána technologie protlačování, na níž byla ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Kříbala, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby čepu spojky objemovým tvářením za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R. Velikost výrobní dávky je stanovena na 700 ...
 • Výroba držáku vstřikovací trysky 

  Štys, Michal
  Práce předkládá návrh postupu výroby upínací matice pomocí protlačování za studena. Matice, vyrobená z materiálu ČSN 12 050, slouží k upnutí vstřikovací trysky ke vstřikovacímu ústrojí. Dále jsou zpracovány varianty výroby, ...
 • Výroba dutého čepu s přírubou tvářením 

  Jedovnický, Jan
  Jedovnický Jan: Výroba dutého čepu s přírubou tvářením Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, škol. roku 2007/2008. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů.
 • Výroba hlavní pro lovecké zbraně 

  Klusáček, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu technologie výroby lovecké kulové hlavně na rozptyl střelby. Teoretická část pojednává o historii výroby hlavní, jejich hlavních částech a speciálních výrobních technologiích. Dále ...
 • Výroba nástrčného klíče 

  Kryštof, Marek
  Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást byla zvolena vhodná technologie výroby. ...
 • Výroba otočného čepu 

  Vávra, Roman
  Práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro sériovou výrobu čepu. Materiálem dílce je konstrukční ocel 11 320 5R. Vzhledem k sériovosti výroby a úspoře materiálu byla zvolena technologie tváření zastudena. Pro výrobu ...
 • Výroba pastorku 

  Vališ, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá literární studií technologie objemového tváření za studena. Dále práce předkládá návrh technologie výroby pastorku do převodovky osobního automobilu z legované oceli dle ČSN 16 326. Na základě ...
 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Trnka, Filip
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením ...
 • Výroba šroubu 

  Starý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti technologií objemovým tvářením za studena. V práci jsou popsány základní principy výše zmíněné technologie, používané materiály, nástroje i stroje a oblasti využití. Na ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Večeřa, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby unášecího čepu z korozivzdorné chromové oceli 17 021.3. Na základě studie poznatků o objemovém tváření za studena z dostupné literatury, byly navrženy dvě varianty ...