Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vzdáleností mezi stanicemi v IP sítích 

    Šimák, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce zpoždění mezi stanicemi v síti Internet. Přesná predikce zpoždění napomáhá při výběru nejbližšího internetového souseda a přispívá k efektivnějšímu využití síťových ...
  • Nízkoúrovňové řízení a sběr dat v bezdrátovém přístupovém bodu MikroTik 

    Jurčík, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na využití protokolu ICMP pro přenos uživatelsky definovaného obsahu dat. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s využitím socketů operačního systému OpenWRT, pomocí nichž jsou přenášeny ...