Now showing items 1-20 of 30

 • 3D tisk dvoustupňové převodové skříně 

  Truksa, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba prototypu dvoustupňové převodové skříně pomocí 3D tisku. Pro tvorbu výchozího počítačového modelu byl použit program Autodesk Inventor Professional. Finální model byl vytvořen metodou Fused ...
 • Aplikace laseru při obrábění dřeva 

  Dušek, Přemysl
  Diplomová práce řeší základní rozbor obecného využití laserových technologii. Důležité parametry při řezaní laserem do dřeva. Návrh vlastní dřevěné stavebnice, následné vyřezání stavebnice, postavení prototypu. V poslední ...
 • Dálkově ovládaná robotická jednotka 

  Kratochvíl, Robert
  Práce zpracovává téma programování funkcí pohybu a konstrukci jednoduchého robota, návrh dvouvrstvých desek plošných spojů pro jeho realizaci a realizuje dálkové ovladání. Pohybové funkce byly vyzkoušeny pomocí testovací, ...
 • Elektrifikace a řízení prototypu 3D tiskárny 

  Pavelka, Martin
  Tato práce se věnuje oblasti 3D tisku. Stručně shrnuje historii, technologie a materiály. Věnuje se především konstrukčnímu řešení 3D tiskárny s funkcí automatického vykládání tiskové podložky. Výběrem elektrických komponent ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Sudolský, Filip
  Tématem zadání diplomové práce bylo vytvoření architektonické studie novostavby Galerie letecké techniky a tradic letectví v Brněnských Medlánkách. Novostavba by měla být začleněna do prostředí stávajícího letiště sportovních ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Sehnálková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je stručná a přehledná historie civilního letectví v rozmezí let 1970 až 2000. Pro tuto dobu je typický nástup velkých dopravních letounů, jenž jsou určeny pro dlouhé tratě a velký počet ...
 • Konstrukce přípravku s využitím metod Rapid Prototyping 

  Mikulenka, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby modelu vyrobené procesem rapid prototyping. U každé z techto metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Součástí této práce je rovnež postup konstrukce přípravku pro ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Bukatovič, Tomáš
  Objekt je inspirován internetovým fenoménem zvaný crowdfunding. Kdokoli kdo dokáže veřejnost zaujmout svou vizí, má možnost realizovat zde svůj projekt. Ať už se jedná o umělecký prvek nebo techniku. nápady se stávají ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...
 • Motory vozů série Le Mans 

  Herman, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje pohonných jednotek používaných v závodních vozech účastnících se vytrvalostní série Le Mans, především však závodu 24 hodin Le Mans. V první části práce je nastíněna základní ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Ulm, Daniel
  Tato práce se zabývá technologií Rapid prototyping a jejím využitím ve slévárenství. Je rozdělena do dvou základních částí. V první části jsou rozebrány základní principy vybraných metod technologie Rapid prototyping. Druhá ...
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá strategií při navrhování strojních součástí s využitím CAD z hlediska jejich historického vývoje. Vysvětluje základní pojmy, které souvisí s používáním CAD systémů. Závěrečná část je věnována příkladu ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní informačního systému pro správu jídelen 

  Štrbák, Tomáš
  Cílem této práce je teoreticky popsat proces a metody návrhu uživatelských rozhraní a následně ukázat aplikaci popsaných metod při návrhu a evaluaci uživatelského rozhraní systému Spokojená Jídelna. Práce popisuje jeden z ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní pro vodohospodářský informační systém 

  Vicen, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou užívateľského rozhrania pre informačný systém čerpacie stanice odpadných vôd v meste Trebišov. V prvej časti práce sú popísané všeobecné metódy návrhu používateľského rozhrania a testovanie ...
 • Návrh a realizace technologického demonstrátoru senzorické sítě pro diagnostické účely 

  Venglář, Vojtěch
  Účelem této práce byl návrh a realizace prototypu senzorické sítě s topologií binárního stromu (dle patentu CZ 306855 B6). Součástí realizace bylo zhodnocení funkčnosti tohoto typu sítě. Nejprve byl vypracován přehled ...
 • Návrh designu a výroba prototypu Kapodastru 

  Remer, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vlastního prototypu součásti zvané kapodastr za pomocí obráběcích metod. Dále je zaměřena na teorii hlavních využitých technologií CAD, CAM a frézování. Závěrem jsou ...
 • Návrh informačního systému 

  Huťka, Matúš
  Objektom skúmania mojej diplomovej práce je analýza a návrh informačného systému pre spoločnosť SAP ČR spol. s r.o., ktorý bude slúžiť na zefektívnenie procesu monitorovania priebehu vývoja Fiori aplikácií. Práca obsahuje ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi 

  Nemec, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu krytu pre USB zásuvku umiestnenú v stene, umožňujúcu nabíjanie mobilných zariadení bez použitia adaptéru. Teoretická časť práce sa zaoberá aditívnou technológiou Rapid Prototyping a ...