Now showing items 1-2 of 2

  • Laserová Dopplerovská anemometrie 

    Osička, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem ...
  • Moderní laserové metody měření rychlostí proudění 

    Loutocký, Petr
    Cílem této práce je podat čtenáři ucelený pohled na současné laserové metody pro měření rychlosti proudění tekutin. Metody jsou rozděleny a srovnány dle různých kritérií. U jednotlivých technik je stručně nastíněn jejich ...