Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

    Bačkovský, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
  • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...