Now showing items 1-2 of 2

  • Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci 

    Orság, Štěpán
    Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uveden teoretický rozbor silových a datových rozvodů a podklady pro návrh osvětlení ...
  • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

    Pala, Lukáš
    V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...