Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza filtračních struktur s řiditelnými zesilovači 

  Pánek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na simulace a praktickou realizaci již existujících zapojení kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. V simulacích byl použit nově ABM model (Analog Behavioral Model) ...
 • Diferenční a pseudodiferenční filtrační obvody 

  Hrbek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analogovými kmitočtovými filtry, pracující v diferenčním a~pseudodiferenčním režimu. Je zaměřena zejména na aktivní filtry druhého řádu, které využívají moderních aktivních prvků. U konkrétních ...
 • Kmitočtové filtry s netradiční kombinací aktivních prvků 

  Filgas, Jaroslav
  Bakalářská práce pojednává o teorii a návrhu analogových kmitočtových filtrů druhého řádu, které pracují v proudovém módu a využívají netradiční kombinace aktivních prvků. Filtry jsou navrženy s využitím metody autonomních ...
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Jeřábek, Jan
  Disertační práce se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro ...
 • Kmitočtové filtry s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Jemelík, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu aktivních kmitočtových filtrů druhého řádu, které budou využívat aktivní prvky. Tyto filtry byly navrženy pomocí metody autonomních obvodů. Aktivními prvky jsou řiditelný proudový zesilovač ...
 • Návrh filtračních struktur fraktálního řádu 

  Uher, Jiří
  Tato práce se zabývá filtry fraktálního řádu (1+). Navržené filtry pracují v proudovém módu. Odvození těchto filtrů je dosaženo použitím aproximace třetího řádu odpovídající přenosové funkce fraktálního řádu. Jsou zde také ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Nelineární obvodové struktury s proudovými aktivními prvky 

  Langhammer, Lukáš
  Tento projekt se zabývá nelineárními obvodovými strukturami s proudovými aktivními prvky. Úvod práce se zabývá popisem proudového konvejeru. Dále se text věnuje problematice obvodů pro zpracování signálů v analogové technice. ...
 • Nelineární obvodové struktury s proudovými aktivními prvky 

  Langhammer, Lukáš
  Tato práce se zabývá nelineárními obvodovými strukturami s proudovými aktivními prvky. Úvod práce se zabývá popisem proudového aktivních prvků, jako jsou proudový konvejor, transkonduktanční operační zesilovač a proudový ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

  Langhammer, Lukáš
  Tato disertační práce se zaměřuje na výzkum v oblasti frekvenčních filtrů. Hlavním cílem je navrhnout a analyzovat plně diferenční kmitočtové filtry pracující v proudovém módu a využívající moderní aktivní prvky. Prezentované ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s netradičními aktivními prvky 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhy plně diferenčních kmitočtových filtrů, pracujících v proudovém módu, kde lze pomocí změny transkonduktance nebo zesílení řídit jejich parametry. V první části práce je uveden obecný popis ...
 • Syntetické obvodové prvky s imitancí vyššího řádu s řízenými proudovými zdroji 

  Popelka, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a využitím syntetických prvků s imitancí vyššího řádu s řízenými proudovými zdroji k realizaci kmitočtových filtrů. Prezentovány jsou řízené proudové zdroje, které byly odvozeny od jejich ...
 • Syntéza diferenčních filtračních struktur se složenými aktivními prvky 

  Pánek, David
  Diplomová práce je zaměřena na převod existujících nediferenčních filtrů obsahujících složené aktivní prvky do diferenční podoby a jejich následné vzájemné porovnání za použití vhodných simulačních programů. První část ...
 • Využití grafů signálových toků k návrhu diferenčních filtrů 

  Žůrek, Radomil
  Diplomová práce pojednává o návrhu plně diferenčních kmitočtových filtrů za pomoci grafů signálových toků. Jsou zde prezentovány postupy návrhů kmitočtových filtrů se zaměřením na aktivní prvky, jako jsou proudové ...