Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce 

    Zelinková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a realizací spínaného zdroje s nastavitelným výstupním napětím do 25V a zatižitelností maximálně 15A. Zdroj je navržen v zapojení polovičního můstku. Vlastnosti zapojení jsou ...
  • Snímače střídavého a stejnosměrného proudu 

    Zimek, Alois
    Cílem této diplomové práce je zaměřit se na analýzu proudového transformátoru se zpětnovazební korekcí měřící chyby. Dokázat vyrobit snímač proudu a zároveň ověřit jeho vlastnosti experimentálně. Měřící rozsah tohoto ...