Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

    Kopec, Jan
    Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...