Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi 

  Bakó, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabýva zachytáváním a analýzou bezdrátového provozu Wi-Fi sítí. Cílém této práce je popsat možnosti zachytávání a analýzy provozu Wi-Fi sítí. Je zde popsán standard IEEE 802.11, jeho vlastnosti ...
 • Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty 

  Terschová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu ...
 • Analýza provozu v datových sítích a jeho modelování 

  Šabatka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu datového provozu a jeho modelování. V práci jsou popsány jednotlivé metody modelování provozu, jak současné a moderní, tak i historické, pro dnešní provoz již nevyhovující. První ...
 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Experimentální síť pro testování podpory QoS 

  Fogl, Miroslav
  Práce rozvádí problematiku podpory kvalitativních požadavků služeb v sítích IP na síťové i linkové vrstvě. Jsou zde popsány možnosti podpory kvalitativních služeb jednotlivých síťových prvků v laboratoři UTKO (směrovače, ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Hodnocení technického stavu úpraven vody 

  Přecechtěl, Karel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření hodnotících kritérií technického stavu úpraven vody. Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. V první části této diplomové práce jsou prezentovány systémy hodnocení pomocí ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Uherková, Ivona
  Diplomová práce Park and Ride se zabývá návrhem záchytného parkovacího domu ve městě Hranice, které jsou známy především svým významným dopravním vlakovým uzlem a Hranickou propastí. Město nyní trpí velkou intenzitou ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Zemánková, Petra
  Cílem zadání je galerie architektury, designu a umění. Stavební pozemek se nachází na nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové v Brně. Ve svém návrhu jsem vycházela z urbanistických souvislostí v okolí parcely. ...
 • Novostavba rodinného domu se soukromou lékařskou ordinací 

  Dohnálek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu se soukromou lékařskou ordinací. Objekt je situován ve obci Křelov, nedaleko Olomouce. Jedná se o dvoupatrový rodinný dům atypického tvaru se dvěma pultovými střechami. ...
 • Omezení provozu Peer-to-Peer sítí 

  Šípoš, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá detekovaním peer-to-peer sietí, ich sledovaním a obmedzova- ním. Za týmto účelom bola vytvorená aplikácia, ktorá, pomocou voľne dostupných nástro- jov, je schopná tieto siete detekovať, sledovať ...
 • Podmínky zřízení a udržení provozuschopnosti kondičního centra pro fitness 

  Procházková, Monika
  Práce se zaměřuje na zřízení provozuschopného fitness centra se specifickým zaměřením.
 • Projekt – podnikatelský záměr sportovní nabídky pro běžnou populaci 

  Zubek, Adam
  V dnešní době se zvyšuje zájem u běžné populace o tělesný pohyb, který se provozuje v různých druzích sportovních zařízení. Jedním z vyhledávaných forem pohybu je fitness, které pomáhá udržovat dostatečnou zdatnost jedince. ...
 • Rekonstrukce letiště Brno - Tuřany 

  Paťha, Radim
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce provozu mezinárodního letiště v Brně a návrh nové příletové haly. Zvládnutí specifického provozu letiště v návaznosti na stávající odletovou halu a vytvoření vhodného konceptu pro ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Novotný, Jakub
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozem v Hronově. Provoz je autodílna pro majitele domu. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova je navržena ...
 • Rodinný dům s fitness 

  Pleskačová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s fitness v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní rodinný dům. Objekt je zastřešen pultovou střechou. V objektu se nachází provozovna.
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Vršková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu rodinného domu s kavárnou. Objekt je rozdělený na dvě části – provozovna a rodinný dům vhodný pro rodinu s dvěma dětmi. Rodinný dům je dvoupodlažní objekt a je zastřešen plochou ...
 • Rodinný dům s pekařstvím 

  Žemlová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pekařstvím v Novém Jičíně. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt ve svažitém terénu. Stavba má členitý půdorys, je nepodsklepená a zastřešená plochou ...
 • Rodinný dům s projekčním ateliérem 

  Bečvářová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekčním ateliérem v Končinách u Rychnova nad Kněžnou. Jedná se o jednopodlažní objekt. Objekt je zastřešen pultovou střechou. V objektu se nachází provozovna.
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Flousek, David
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v Machově. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm P+D a stropní ...