Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel 

  Miklas, Václav
  Tato práce se zaměřuje na analýzu reálné provozní účinnosti tepelných čerpadel vzduch-voda. První část prezentuje úvod do problematiky tepelných čerpadel včetně přehledu aktuálně se rozvíjejících technologií. Hlavní část ...
 • Hydrodynamická ložiska vznětového traktorového motoru 

  Petr, David
  Tato diplomová práce se zabývá hydrodynamickými kluznými ložisky traktorového vznětového motoru. V první části práce se blíže seznámíme s hydrodynamickým ložiskem, jeho principem a použitými materiály. Dále se práce věnuje ...
 • Rozbor požadavků předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a na trať 

  Poláš, Přemysl
  Závěrečná bakalářská práce zpracovává požadavky předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a natrať pro letouny výkonnostní kategorie A. Definuje a bliže rozebírá výkony ve stoupání, popisuje jednotlivé segmenty trajektorie a ...
 • Simulační model leteckého pístového spalovacího motoru 

  Olšovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou real-time simulace leteckého pístového spalovacího motoru se zaměřením na zahřívání a chlazení válců. Součástí práce je stručný rozbor charakteristik leteckých motorů a výčet jejich ...
 • Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví 

  Motyčka, Ivo
  Tématem této bakalářské práce jsou speciální pístové pohonné jednotky v letectví. V první části je nastíněna historie vývoje pístových pohonných jednotek a princip činnosti pístových pohonných jednotek. Dále je prostor ...
 • Světelné zdroje v extrémních provozních podmínkách 

  Martiš, Jan
  Cílem práce je informovat o tom, jak se mohou různé vnější vlivy působící na světelné zdroje projevit na změně jejich provozních parametrů. V první části je uvedeno rozdělení světelných zdrojů z hlediska principu jejich ...
 • Vliv provozních podmínek na výkon plynové mikroturbíny 

  Freisleben, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií plynových mikroturbín. První část uvádí hlavní principy kombinované výroby energie. Je popsána konstrukce a vlastnosti mikroturbín spolu s hlavními světovými výrobci a jejich ...
 • Výroba vodíku z biomasy 

  Ožana, Ferdinand
  Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, jeho využití v průmyslu a ekonomiku. Větší pozornost se věnuje současným možnostem výroby, kde jsou popsány jednotlivé procesy výroby. Další část se zabývá procesem anaerobní ...