Now showing items 1-3 of 3

 • Ověření trvanlivosti popílkových betonů v prostředí XF 

  Kušiak, Petr
  Popílek je v dnešní době hodně využívány jako příměs do betonu. Tato diplomová práce se zaměřuje na použití popílku, jako aktivní příměsi do betonů pro prostředí XF. Práce má dvě části. V první části jsou shromážděné ...
 • Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu 

  Pecháčková, Tereza
  Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity pro rozdílná aerační zařízení. Vysvětlení vzájemného propojení vody a vzduchu v procesu čištění odpadních vod. Praktickou částí je vytvoření databáze ...
 • Studium možností zlepšení mrazuvzdornosti betonů 

  Šafrata, Pavel
  Předmětem této práce je shrnutí teoretických i praktických poznatků v oblasti mrazuvzdornosti betonu. Z nich plyne, že na odolnost proti cyklickému působení mrazu má vliv celá řada činitelů. Jedná se o vstupní suroviny, ...