Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Vlk, Tomáš
  Práce se zabývá podrobným návrhem průběžného mísiče. Toto zařízení slouží k přípravě formovacích směsí na bázi písku ve slévárenství. V práci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé uzly zařízení z hlediska konstrukce. ...
 • Konstrukční návrh pryžové spojky pro aplikaci v kolejové dopravě 

  Blach, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a deformačně-napěťovou analýzou pružné spojky složené z jednotlivých pryžo-textilních segmentů. Tato koncepce umožňuje výrobci zjednodušení, resp. sjednocení výroby, díky použití jednoho ...
 • Modifikace čtyřválcového vznětového motoru na zkušební jednoválec 

  Mátyás, Attila
  Táto diplomová práca sa zaoberá s modifikáciou existujúceho štvorvalcového vznetového motora na skúšobný jednovalcový motor. Práca sa člení na štyri hlavné časti. Prvá časť je teoretická, stručne popisuje skúšobné motory, ...
 • Pružné spojky na principu tekutin 

  Machů, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá pružnými hřídelovými spojkami, zejména novou kategorií spojek na principu tekutin. V práci je odvozen matematický model plynové pružiny a rotorové soustavy o dvou stupních volnosti. Poslední část ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...