Now showing items 1-1 of 1

  • Vyvažování rotorů parních turbín 

    Filip, Patrik
    Tato bakalářská práce je odbornou rešerší pojednávající o problematice vyvažování rotorů turbín a obecně popisující mezinárodní normy, které jsou standardně pro vyvažování používány. První část se obecně zabývá nevyvážeností. ...